ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CNC STEPCRAFT

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CNC STEPCRAFT

Το χαρτοφυλάκιο των συστημάτων CNC STEPCRAFT περιλαμβάνει σήμερα δύο διαφορετικές γραμμές μηχανών. Ενώ η σειρά D είναι ιδανική για ιδιωτικές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και για εκπαιδευτικά ιδρύματα, η σειρά Q έχει αναπτυχθεί ειδικά για βιομηχανικούς χρήστες και φιλόδοξους κατασκευαστές.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μια άμεση σύγκριση των δύο συστημάτων CNC.