ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στην βρεφική και παιδική διατροφή, καθώς είναι σύμβουλος μητρικού θηλασμού

Δαλάτση Ελένη- Κωνσταντίνα

Παιδίατρος | Early Nutrition Specialist | MD | MSc

  

Η παιδίατρος Δαλάτση Ελένη- Κωνσταντίνα είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Οι μεταπτυχιακές σπουδές της αφορούν στην εφαρμογή της εξειδικευμένης παιδιατρικής, καθώς και στην έρευνα. Η διπλωματική της εργασία για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετίζεται με τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στην βρεφική και παιδική διατροφή, καθώς είναι σύμβουλος μητρικού θηλασμού, ενώ κατέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος PEDIATRIC NUTRITION του Boston University School of Medicine.